Obywatele Kultury: List otwarty w sprawie konkursu na prezesa i zarząd TVP

Poniżej przedstawiam list otwarty, jaki Obywatele Kultury wystosowali po wczorajszej decyzji Rady Nadzorczej TVP. Poparcie dla listu można deklarować pod adresem: obywatele.kultury@gmail.com.

Wczoraj Rada Nadzorcza TVP nie dopuściła do publicznego etapu konkursu na prezesa  i członków zarządu Agnieszki Odorowicz, dyrektor PISF, b. wiceminister kultury i autorki ustawy o kinematografii, Jacka Wekslera, twórcy TVP Kultura i b. wiceministra kultury oraz Roberta Kozaka, b. dziennikarza i szefa oddziału polskiego BBC i szefa Wiadomości TVP w czasach prezesury Jana Dworaka. Wyeliminowanie w niejawnym trybie przed publicznymi przesłuchaniami osób o tak znaczącym dorobku merytorycznym, jest trudne do wytłumaczenia. Najbardziej logiczne wydaje się, że partyjna Rada Nadzorcza chciała, by kandydaci partyjni, którzy przeszli w komplecie do etapu publicznych przesłuchań, nie musieli się mierzyć w merytorycznej dyskusji z niepartyjnymi kandydatami. Mieliby za trudno?

Jest to to namacalny efekt choroby systemu mediów publicznych, w którym partie najpierw wybierają swych reprezentantów do Krajowej Rady, ci następnie wybierają partyjne Rady Nadzorcze, które z kolei dbają, by w podziale telewizyjnych stanowisk uczestniczyły wyłącznie osoby z partyjnym poparciem.

Obywatele Kultury od dawna domagają się reformy i uspołecznienia mediów publicznych. Telewizja publiczna jest naszym dobrem wspólnym, finansowanym z abonamentu płaconego przez obywateli. Przecież ma wypełniać misję publiczną. Publiczną – nie partyjną! Cztery lata temu w podpisanym przez premiera Pakcie dla Kultury rząd zobowiązał się do działań na rzecz poprawy jakości mediów publicznych i udzielić prawnych gwarancji realizacji powinności publicznych mediów.

Ostatnia skandaliczna decyzja Rady Nadzorczej jest doskonałym przykładem, dlaczego konieczna była zmiana ustawy, która uniemożliwiałaby partyjne zawłaszczanie TVP. Niestety, jest to jedyne w całości niezrealizowane przez państwo zobowiązanie zapisane w Pakcie zawartym z obywatelami.

Wobec tego żądamy, by Rada Nadzorcza opublikowała uzasadnienie swojej decyzji oraz pisemne wystąpienia kandydatów, tak aby opinia publiczna mogła dowiedzieć się, co stało za taką niezrozumiałą decyzją Rady.

Zwracamy się też z prośbą do wszystkich wyeliminowanych w drugim etapie konkursu o upublicznienie swoich programów reformujących TVP.

Apelujemy do Ministra Skarbu i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o upublicznienie wraz z uzasadnieniem decyzji podjętych w drugim etapie konkursu przez ich pełnomocników w Radzie Nadzorczej TVP SA.

W chwili publikowania tego wpisu list podpisali:
Agnieszka Holland, reżyserka, sygnatariuszka Paktu dla Kultury
Beata Chmiel, menedżerka kultury, współprzewodnicząca Zespołu ds. Paktu dla Kultury przy KPRM, sygnatariuszka Paktu dla Kultury
Hanna Wróblewska, kuratorka, współprzewodnicząca Komitetu ds. Paktu dla Kultury przy MKiDN, sygnatariuszka Paktu dla Kultury
Joanna Mytkowska, Kuratorka, Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawa, sygnatariuszka Paktu dla Kultury
Magdalena Sroka, wiceprezydent Krakowa, sygnatariuszka Paktu dla Kultury
Beata Stasińska, wydawca, sygnatariuszka Paktu dla Kultury
Edwin Bendyk, dziennikarz, sygnatariusz Paktu dla Kultury
Jacek Bromski, reżyser, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, sygnatariusz Paktu dla Kultury
Jan Ołdakowski, muzealnik, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, sygnatariusz Paktu dla Kultury
Krzysztof Knittel, kompozytor, Polska Rada Muzyki, sygnatariusz Paktu dla Kultury
Paweł Potoroczyn, menedżer kultury, sygnatariusz Paktu dla Kultury
Maciej Strzembosz, producent  filmowy, sygnatariusz Paktu dla Kultury
Jarosław Suchan, kurator. Muzeum Sztuki, Łódź, , sygnatariusz Paktu dla Kultury
Jacek Żakowski, dziennikarz, sygnatariusz Paktu dla Kultury
Małgorzata Szumowska, reżyserka
Paweł Pawlikowski, reżyser
Łukasz Palkowski, reżyser filmowy
Jerzy Skolimowski, reżyser, scenarzysta, producent filmowy
Barbara Fatyga, socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Tadeusz Lubelski, historyk filmu, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Adamik, reżyserka filmowa
Marcin Koszałka, operator i reżyser filmowy
Alicja Albrecht, reżyserka
Renata Czarnkowska-Listoś, producent filmowy i telewizyjny
Maria Deskur, producentka filmów animowanych
Lidia Duda, reżyserka filmów dokumentalnych
Weronika Czyżewska, działaczka społeczna
Agnieszka Glińska, reżyserka teatralna
Barbara Wysocka, śpiewaczka i reżyserka operowa
Alina Gałązka, animatorka, działaczka społeczna
Marta Habior, producent filmowy, przedsiębiorca
Anna Kazejak, reżyserka
Piotr Kobus, producent filmowy
Jerzy Kornowicz, kompozytor, prezes Związku Kompozytorów Polskich
Monika Jóźwik, producentka filmowa
Joanna Olech, pisarka
Marcin Latałło, reżyser
Ilona Łepkowska, scenarzystka i producentka filmowa
Anna Mroczek, producentka filmów animowanych
Roman Pawłowski, dziennikarz
Beata Pisula, producent
Jan Purzycki, scenarzysta filmowy i telewizyjny, pisarz, działacz społeczny
Barbara Rogalska, dziennikarka
Dorota Roszkowska, producentka filmów dokumentalnych
Agnieszka Sadurska, scenarzystka, reżyser filmów animowanych
Hanna Samson, pisarka
Magda Sendecka, dziennikarka filmowa, psychoterapeutka
Joanna Sławińska, dziennikarka
Alicja Turowska, Kino Świat
Zofia Turowska, autorka książek biograficznych, członek komisji scenariuszowej
Edyta Wróblewska, reżyserka I producentka
Agnieszka Ziółkowska, Pracownia Demokracji, Kongres Ruchów Miejskich
Krystyna Zamysłowska, kustosz Muzeum Kinematografii w Łodzi
Michał Chaciński, dziennikarz
Sylwia Chutnik, pisarka
Tomasz Cyz, redaktor naczelny „Ruchu Muzycznego”
Leszek Dawid, reżyser
Robert Firmhofer, filozof, dyrektor Centrum Nauki Kopernik
Dariusz Gawin, historyk
Arek Gruszczyński, animator kultury, dziennikarz
Jan Jakub Kolski, reżyser
Grzegorz Łoszewski, scenarzysta
Janusz Margański, scenarzysta, tłumacz
Marek Nowowiejski, producent filmowy i telewizyjny
Marek Piestrak, reżyser filmowy
Michał Rogalski, reżyser
Krzysztof Rogulski, reżyser
Anna Rosiak, muzealnik
Krzysztof Sadowski, kompozytor i muzyk, prezes PSJ
Paweł Sala, reżyser, scenarzysta, dramaturg
Łukasz Słuszkiewicz, reżyser, producent, animator, członek SFP
Wojciech Staroń, operator i reżyser filmowy
Maciej Ślusarek, adwokat, prawnik specjalizujący się w prawie mediów
Piotr Szczepanowicz, reżyser filmów animowanych
Piotr Szczepański, reżyser i operator filmowy
Artur Urbański, reżyser
Marcin Wrona, reżyser filmowy
Janusz Wróblewski, dziennikarz
Leszek Andrzej Wyszyński, producent filmowy
Michał Zadara, reżyser teatralny
Michał Zygmunt, pisarz