Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności

Odnośnik do pliku PDF z treścią książki dostępną na licencji Creative Commons.

Poniżej nota wydawnicza  o książce (z 2002):

Książka poświęcona jest najistotniejszym zjawiskom – politycznym, społecznym, technologicznym i kulturowym – kształtującym w ciągu ostatnich dekad współczesny obraz nie tylko zachodniego świata.

To imponujący rozmachem i erudycją publicystyczny fresk, wszechstronna panorama przełomu wieków, kolejne świadectwo tego, że skończył się czas jedynie słusznych diagnoz i uniwersalnych rozwiązań, i że w obecnym stuleciu jedną z najbardziej istotnych wartości będzie wolność – przede wszystkim wolność myślenia. Jest to jednocześnie zaproszenie do intelektualnej gry, wymagającej od czytelnika samodzielności i otwartości, również na niewielkie prowokacje.

Upadek ZSRR, przetasowania w Europie Środkowej, konflikty bałkańskie i bliskowschodnie, powstanie Internetu i Human Genome Project, odkrycia współczesnej fizyki i przemiany kulturowe – perspektywa, jaką kreśli Bendyk jest bardzo rozległa. Szczególny nacisk kładzie autor na kolejne etapy rewolucji technologicznej – technologia wszak to nie tylko rozliczne dobrodziejstwa, to również nowe zagrożenia (przykładem epidemia BSE), nowe dylematy, nowe metody prowadzenia polityki i wojen, a co za tym idzie – nowe, często nieprzewidywalne formy terroryzmu. Eseje składające się na Zatrutą studnię mają jednak charakter raczej publicystyczny niż popularnonaukowy. Autor swobodnie zmienia punkt widzenia z globalnego na lokalny i osobisty, przeplatając odwołania do prac najwybitniejszych współczesnych myślicieli anegdotami i barwnymi reporterskimi opowieściami.

Czy uda się zażegnać powszechny kryzys zaufania, zagrażający nie tylko polityce międzynarodowej, ale żywotności samych społeczeństw? Jakie powinno być miejsce nauki i kto ma określać granice jej wolności? Czy nowy wspaniały świat XXI wieku nie okaże się czasem lęku i pojawiających się znienacka zagrożeń, nowym średniowieczem? Edwin Bendyk oferuje swojemu czytelnikowi nie tylko ostrość spojrzenia i rozległość perspektywy, ale też, ostatecznie, optymizm.

Książka otrzymała tytuł „Książki Jesieni 2002″ Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych za pasjonujący raport o kondycji zaufania w dzisiejszym społeczeństwie. W 2003 r. była nominowana do Nagrody Literackiej Nike. W 2004 r. otrzymała nagrodę w Konkursie Literackim Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

Ważne newsy, kompetentne analizy.
Subskrypcją Premium podzielisz się z Bliskimi.

Wypróbuj za 11.90 zł