Cohabitat, dajmy szansę rewolucji

Podczas niedawnej dyskusji o nowych modelach funkcjonowania kultury w dobie internetu wskazywano na szanse związane z crowdfoundingiem. Bardzo mi się idea crowdfoundingu podoba, rozwija się na świecie, zadomawia w Polsce już z nieco słabszym skutkiem. Mamy jednak okazję, by przekonać się o rewolucyjnej sile nowych modeli finansowania, które być może zbawią świat i kulturę.  Fundacja Cohabitat z Łodzi zbiera pieniądze na znakomity projekt Cohabitat MAKE, zostały jeszcze trzy dni. Dajmy szansę rewolucji! Jeśli się uda, radykalnie rośnie szansa na środki z innych źródeł.


z informacji o projekcie:

MAKE to śmiała idea wspierana przez wszystkich i tworzona dla wszystkich. W jednym miejscu i projekcie zamierzamy zintegrować społeczność zainteresowaną alternatywnymi technologiami, edukację warsztatową oraz otwartą twórczość w duchu zrób-to-sam. Będzie to również wyjątkowa okazja do inspirującej, wzajemnej wymiany pasji i idei z ludźmi, którzy myślą i czują podobnie.

Spodziewamy się w nim spotkać Was: twórców zrób-to-sam, inżynierów, artystów, grafików, ogrodników, informatyków, architektów, naturalnych budowniczych, społeczników i wszystkich innych, którzy mają odwagę zakasać rękawy i zrealizować swoje pomysły.

Jak dla mnie bomba.