Kongres Kultury. Czego nie wiedział Minister

Kongres_LogoWczoraj pisałem o kolejnym etapie prac nad październikowym Kongresem Kultury. Tego samego dnia minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński w wywiadzie dla TVP Kultura skomentował prace nad Kongresem. Ponieważ w jego wypowiedzi pojawiło się kilka błędnych informacji, poniżej podaję garść Kongresowych faktów.

1. Kongresu nie organizują Obywatele Kultury, choć ruch Obywateli Kultury jest w proces zaangażowany poprzez osoby (sam mam przyjemność być jego członkiem, byłem sygnatariuszem Paktu dla Kultury w 2011 r.) – Kongres jest inicjatywą oddolną, lista inicjatorów liczy w tej chwili 1178 osób, wśród nich m.in. Krystian Lupa czy Krzysztof Penderecki.

2. Kongres nie jest przedsięwzięciem politycznym, ma formułę otwartą (również dla odpowiedzialnych za politykę kulturalną władz państwowych i samorządowych).

3. Prac nad Kongresem nie finansują środki publiczne przekazane przez minister Małgorzatę Omilanowską po przegranych wyborach. Organizację Kongresu wspiera miasto Warszawa oraz społeczna praca osób angażujących się w jego przygotowanie. Za techniczną stronę organizacji odpowiedzialny jest Teatr Powszechny w Warszawie.

Szkoda, że w eter poszły nieprawdziwe informacje – łatwo można było sprawdzić stan faktyczny. Ważniejsze jednak, jeśli dobrze odczytuję słowa prof. Glińskiego, że nie jest nastawiony na konfrontację, czego wyrazem uznanie, że nie ma sensu organizowanie drugiego, „oficjalnego” kongresu. Zamiast będzie praca ministerstwa w terenie z ludźmi kultury i konferencja.

Uwaga: Powyższe wyjaśnienia nie są oficjalnym stanowiskiem Kongresu Kultury, przedstawiam je na podstawie znajomości faktów, jako jeden z inicjatorów i zaangażowanych w przygotowanie przedsięwzięcia. Poniżej oficjalny komunikat, jaki ukazał się wczoraj:

Informacja prasowa: 21 lipca 2016, Warszawa
W dniach 7–9 października 2016 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się Kongres Kultury organizowany z inicjatywy społecznej. Pod wezwaniem do jego zwołania podpisało się ponad 1100 osób – twórców, aktywistów, pracowników instytucji kultury, dziennikarzy oraz badaczy.

Kongres to przestrzeń dyskusji, w której udział może wziąć każdy. To miejsce, gdzie przedstawiciele różnych środowisk mogą zabrać głos mając pewność, że głos ten będzie wysłuchany. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, diagnoza stanu kultury w Polsce, dyskusja o miejscu kultury w przemianach, jakich doświadcza Polska, Europa i świat oraz autorefleksja nad odpowiedzialnością za nie środowisk i ludzi związanych z kulturą. 

Program kongresowej debaty tworzą jego uczestnicy w procesie oddolnego wyłaniania tematów, które podejmą ważne problemy kultury i środowisk z nią związanych: twórców, organizatorów, animatorów, producentów, zarządzających, tworzących polityki kulturalne i odbiorców. Podstawą procesu budowania programu Kongresu są stoliki tematyczne, czyli grupy robocze tworzone przez uczestników. Podczas sesji roboczych i debat sformułowane zostaną tezy o stanie obecnym i przyszłości kultury w Polsce. Posłużą one  wypracowaniu praktycznych postulatów i rekomendacji. 
W dniu 21 lipca rusza rejestracja uczestników. Za pomocą internetowego systemu rejestracji każdy uczestnik może zgłosić ważny dla niego temat do dyskusji. Dokładne zasady i terminy dotyczące rejestracji, a także informacje na temat Kongresu dostępne są na stronie w witrynie: www.kongreskultury2016.pl
Dyskusja nad pracą grup roboczych toczy się za pośrednictwem strony Kongresu na Facebooku: https://web.facebook.com/KongresKultury.2016/?fref=ts.
Kongres jest realizowany dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu osób, przy wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy przez Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera w Warszawie. 

Inicjatorzy i organizatorzy serdecznie zapraszają do współtworzenia Kongresu Kultury 2016.
Zbierzmy się! 

Biuro Organizacyjne Kongresu – kontakt dla mediów:
tel. +48 513 358 025
email: kongres@kongreskultury2016.pl