Sumienie Rosji – antywojenny kongres inteligencji w Moskwie


Władimir Putin może cieszyć się poparciem większości mieszkańców Rosji, po aneksji Krymu sondażowe słupki skoczyły, podobnie jak w 2008 r. po wojnie z Gruzją (wtedy co prawda Putin był „tylko” premierem). Nie wszyscy jednak w Rosji dzielą narodowy ekspansjonistyczny entuzjazm – wczoraj w Moskwie odbył się kongres inteligencji „przeciwko wojnie, przeciwko kłamstwu, przeciwko samoizolacji Rosji i restauracji totalitaryzmu”. Zebrali się aktorzy, pisarze, artyści, naukowcy by dać publiczne świadectwo, że rosyjska władza kłamie, że aneksja Krymu była aktem wojny i że wszyscy Rosjanie zapłacą za tę agresję wysoką cenę. 

Manifest organizatorów ogłosiła „Novaya Gazeta”, przebieg relacjonuje dzisiejsza „Nezavisimaya Gazeta” oraz „Radio Svoboda”. Ciekawe, czy to o nich mówił Władimir Putin w swym aneksyjnym przemówieniu, wspominając zdrajców nie popierających słusznej polityki państwa? W każdym razie znaleźli się w samej Rosji sprawiedliwi, gotowi przeciwstawić się szaleństwu władzy i nazywać co ona robi po imieniu. Głos rosyjskiej inteligencji wsparli Białorusini i Ukraińcy podkreślający, że nie żywią antyrosyjskich sentymentów, przeciwnie, ciągle tworzą wspólnotę bliskich sobie kultur. Inteligenci pewno niewiele zwojują, są jednak głosem sumienia, o którym będzie się pamiętać, gdy miejmy nadzieję, szaleństwo się skończy. Poniżej manifest:

Наша страна оказалась ввергнутой в опаснейшую авантюру. Под лозунгом «Защитим русских в Крыму, а также всех украинцев от новой нелегитимной фашистской власти в Украине!» уже произошла фактическая аннексия Крыма. Грубо нарушено международное право, разрушены принципы европейской безопасности и стабильности. Россия стремительно скатывается к новой холодной войне с Западом, тяжелейшие последствия которой невозможно предсказать.

Во всех государственных СМИ России льются безудержные потоки лжи и дезинформации, а также развернута оглушительная пропагандистская кампания против всех, кто пытается поставить под сомнение правомерность действий властей, указать на их пагубные последствия для страны, для народа. Все несогласные огульно шельмуются, называются «пятой колонной» и «фашистами». А несогласных немало. Достаточно почитать неподцензурные СМИ или многочисленные суждения в социальных сетях, чтобы увидеть, что политологи, экономисты, люди, профессионально занимающиеся внешней политикой, да и просто люди, сколько-нибудь наделенные общественной чуткостью, предупреждают, что на Россию надвигается настоящая катастрофа — экономическая, политическая, гуманитарная.

Мнение интеллигенции, не согласной с политикой, проводимой властями в создавшейся ситуации, должно быть выражено более четко и звучно. А для этого необходимо уже в ближайшие дни провести Конгресс российской интеллигенции с приглашением представителей украинской интеллигенции.

Такой конгресс может и должен среди прочего выдвинуть требование прекратить нагнетание пропагандистской истерии, прекратить шельмование несогласных.