Kim był Ludwik Zamenhof?

Zacznę od dobrych wiadomości. Sejm 7 kwietnia przez aklamację przyjął uchwałę wyrażającą cześć Ludwikowi Zamenhofowi w 100-lecie jego śmierci (przypadające 14 kwietnia). Cieszy taka jednomyślność, bo pamięć po Zamenhofie ciągle budzi niezrozumiałe kontrowersje, największe chyba w Białymstoku, rodzinnym mieście twórcy esperanto. Szczególnie gorąca dyskusja wybuchła rok temu, gdy samodzielne Centrum Kultury im. Ludwika Zamenhofa włączano … Continue reading Kim był Ludwik Zamenhof?